Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): JOŽEF JERIČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): GANČANI 94
Naziv ali firma: INTERCORN TRADING, PROIZVODNJA IN TRGOVINA, JOŽEF JERIČ S.P.
Sedež ali naslov: GANČANI 94
Poštna številka: 9231
Kraj: BELTINCI
Matična številka: 1365517000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o poslovnih partnerjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pridelovalci in kupci kmetijskih proizvodov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje marketinških raziskav in marketinga, pošiljanje ponudb, pošiljanje reklamnega gradiva, za potrebe postopkov odločanja in izvajanja dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefonska številka, faks številka, številka mobilnega telefona, elektronski naslov, podatki o nakupni funkciji:vrsta proizvoda in količina.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Intercorn trading-a, proizvodnja in trgovina Jerič Jože s.p., Gančani 94, 9231 BELTINCI
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija se nahajajo na naslovu Intercorn trading, proizvodnja in trgovina Jerič Jože s.p., gančani 94, 9231 BELTINCI. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov. ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

2. Zbirka podatkov o zaposlenih delavcih in vzdrževanih družinskih članih zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in vzdrževani družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za i
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, datum, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska in strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, številka bančnega računa zaposlenega delavca, sorodstvo z zaposlenim.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Intercorn trading-a, proizvodnja in trgovina Jerič Jože s.p., Gančani 94, 9231 BELTINCI, ki so odgovorni in izvajajo kontrolo nad poslovanjem, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčna uprava RS, KONTO d.o.o., Podjetje za finančno svetovalni, računovodski servis, Finžgarjeva 9, 9000 MURSKA SOBOTA.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, se nahajajo na naslovu Intercorn trading, proizvodnja in trgovina Jerič Jože s.p., Gančani 94, 9231 Beltinci in na naslovu KONTO d.o.o. podjetje za finančno svetovalni, računovodski servis . Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodijo ročno, pa se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam