Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): DUŠAN ISTENIČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): VRHOVO 31
Naziv ali firma: ZZMAJ PROJEKTIRANJE ISTENIČ DUŠAN S.P.
Sedež ali naslov: VRHOVO 31
Poštna številka: 1433
Kraj: RADEČE
Matična številka: 5617326000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, št. IZS, delovne naloge.
 • Uporabniki zbirke: ZPIZ, DURS, IZS,...
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zgradba je zaklenjena, zbirka je shranjena na disketi izven prostora.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): AJPES,IZS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni takšnega zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam