Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): MATJAŽ POŽAR
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): ŽIČKI PREHOD 4
Naziv ali firma: IZVRŠITELJ, MATJAŽ POŽAR S.P.
Sedež ali naslov: ŽIČKI PREHOD 4
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 1512471000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ZADEV PRI IZVRŠITELJU

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: UPNIKI IN DOLŽNIKI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA POTREBE IZVRŠILNEGA POSTOPKA V SKLADU Z ZAKONOM O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA
 • Uporabniki zbirke: SODIŠČA, AJPES
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV, KI GA JE DNE 01.09.2006 IZDAL IZVRŠITELJ MATJAŽ POŽAR
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZAPIS PODATKOV O POVEZANIH ZBIRKAH OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC TER JAVNIH KNJIG VSEBUJE NAZIVE TISTIH URADNIH EVIDENC TER JAVNIH KNJIG, S KATERIMI SE POVEZUJEJO OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam