Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: HACIN & HACIN CO. INSTALACIJE IN TRGOVINA, D.N.O. KOMENDA
Sedež ali naslov: MLAKA 029
Poštna številka: 1218
Kraj: KOMENDA
Matična številka: 5891264000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KADROVSKE EVIDENCE, ZABIRKA PODATKOV V RAČUNOVODSKI SLUŽBI, PROGRAMSKA OPREMA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni, družinski člani, študenti po napotnicah
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe postopka odločanja in izvajanja dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let oziroma do izpolnitve pogodbenih obveznosti, nekatere trajnio
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, davčna številka, emšo, kraj rojstva, poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, SODIŠČA
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA PODATKOV SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO, FIZIČNO VAROVANJE PODATKOV IN NA ELEKTRONSKIH MEDIJIH V RAČUNOVODSTVU
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam