Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INTRA LIGHTING PROIZVODNJA SVETIL, INŽENIRING IN OPREMA OBJEKTOV D.O.O.
Sedež ali naslov: MIREN 137
Poštna številka: 5291
Kraj: MIREN-KOSTANJEVICA
Matična številka: 5290457000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): POGODBE O ZAPOSLITVI
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI,
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK,EMŠO,DAVČNA ŠT.,NASLOV,KRAJ ROJSTVA,DRŽAVLJANSTVO,POKLIC,IZOBRAZBA,STATUSI,DELOVNA DOBA,PRETEKLE ZAPOSLITVE,DELOVNO MESTO,DODATNA IZOBRAŽEVANJA IN IZPITI,ZDRAVNIŠKI PREGLEDI,EVIDENCA PRISOTNOSTI
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE,SODIŠČA,DRUGI UPORABNIKI V SKLADU Z ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SE HRANIJO V OSEBNI MAPI V ZAKLENJENI OMARI V PISARNI SPLOŠNEGA SEKTORJA UPRAVLJALCA, DOSTOP V BAZO PODATKOV, VODENIH V RAČUNALNIKU, JE KODIRAN IN IMAJO DOSTOP SAMO POOBLAŠČENI DELAVCI UPRAVLJALCA.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI SE NE POVEZUJEJO
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKOV
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam