Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AGENCIJA OSKAR, D.O.O.
Sedež ali naslov: Hafnarjeva pot 2a
Poštna številka: 4000
Kraj: KRANJ
Matična številka: 1488775000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev Agencije Oskar, d.o.o., ki so fizične osebe.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci Agencije Oskar, d.o.o., ki so fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obveščanje kupcev o podobni oziroma nadomestni ponudbi, telefonsko, elektronsko in pisno pošiljanje ponudb in reklamnega gradiva, časopisov in vabil na dogodke.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po zadnjem poslu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv, ulica, poštna številka in kraj, država, telefonska številka doma in v službi, fax številka, GSM številka, E mail naslov, status (Mr, Mrs, Miss, Child), spol, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številka potnega lista, datum in kraj izdaje potnega lista, kdo ga je izdal, datum veljavnosti, davčna številka, poklic, stopnja izobrazbe in zaposlitev, datum interesa, številka partnerja, podatki o potovanjih, članska številka, podatki o mailing listi (prejemnik reklamnega gradiva), umrl, na črni listi.
 • Uporabniki zbirke: - Davčna uprava RS - drugi uporabniki, katerih zahteva temelji na zakonu, osebni privolitvi ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v zavarovanih prostori Agencije Oskar, d.o.o., in sicer na papirju in v računalniški obliki. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobno določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

2. Evidenca podatkov o zaposlenih pri poslovnih partnerjih (kontakti).

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri poslovnih partnerjih Agencije Oskar, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje partnerjev o posebnih ponudbah, telefonsko, elektronsko in pisno pošiljanje ponudb in reklamnega gradiva, časopisov in vabil na dogodke, statistične obdelave.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do preklica osebne privolitve posameznika oziroma do prenehanja delovnega razmerja pri poslovnem partnerju.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv, telefonska številka v službi, fax številka, GSM številka, E-mail naslov, poklic in delovno mesto, številka partnerja, podatki o potovanjih, podatki o mailing listi (prejemnik reklamnega gradiva).
 • Uporabniki zbirke: Ni drugih uporabnikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v zavarovanih prostori Agencije Oskar, d.o.o., in sicer na papirju in v računalniški obliki. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobno določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca podatkov o prejemnikih e-novic, časopisa in ostalega reklamnega gradiva (INTERES) Agencije Oskar, d.o.o., ki niso kupci in niso člani kluba Oskar Travellers Club.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prejemniki reklamnega gradiva Agencije Oskar, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, segmentacijo potencialnih kupcev, obveščanje morebitnih kupcev o podobni oziroma nadomestni ponudbi, telefonsko, elektronsko in pisno pošiljanje ponudb in reklamnega gradiva, časopisov in vabil na dogodke.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv, ulica, poštna številka in kraj, država, telefonska številka doma in v službi, fax številka, GSM številka, E mail naslov, status (Mr, Mrs, Miss, Child), spol, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številka potnega lista, datum in kraj izdaje potnega lista, kdo ga je izdal, datum veljavnosti, poklic, stopnja izobrazbe in zaposlitev, datum interesa, številka partnerja, podatki o potovanjih, podatki o mailing listi (prejemnik reklamnega gradiva), umrl, na črni listi.
 • Uporabniki zbirke: Ni drugih uporabnikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v zavarovanih prostori Agencije Oskar, d.o.o., in sicer na papirju in v računalniški obliki. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobno določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam