Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VIRANT D.O.O.
Sedež ali naslov: RAŠICA 8
Poštna številka: 1315
Kraj: VELIKE LAŠČE
Matična številka: 5701163000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KUPCI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: IME IN PRIIMEK, STALNO BIVALIŠČE , ŠTEVILKA IN IZPOSTAVA DAVČNEGA URADA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: OBDELAVA PODAKTOV-KUPCI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, DAVČNA ŠT, NASLOV
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENI DELAVCI DRUŽBE VIRANT D.O.O., SODIŠČE, DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV IMAJO LE POOBLAŠČENI DELAVCI DRUŽBE VIRANT D.O.O., ROČNO ZBRANI PODATKI SE HRANIJO V ZAKLENJENI OMARI, RAČUNALNIŠKI PODATKI PA SE HRANIJO V RAČUNALNIŠKEM SISTEMU, VAROVANI S SISEMOM GESLA ZA AVTORIZACIJO UPORABNIKOV
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, bivši zaposleni in možni kandidati za delo v družbi VIRANT d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, uveljavljanje pravic posameznika v zvezi z delom, obdelava osebnih podatkov za statistična raziskovanja in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, stalno in začasno prebivališče (kraj in občina), državljanstvo, EMŠO, davčna številka in izpostava davčnega urada, rojstni podatki (datum in kraj) , številka osebnega dokumenta, številka TRR, vzdrževani družinski člani (zdravstveno zavarovanje), spol, stan, ime staršev, delovno mesto, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog sklepanja delovnega razmerja, obravnava v postopkih v zvezi z delovnim razmerjem, posebni pogoji dela, izobraževanje ter drugi podatki in ustrezna dokazila v zvezi z zaposlitvijo oz. delom, podatki za pokojnisno zavarovanje, podatki o delavski knjižici (številka, datum in kraj izdaje)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, računovodja, ZPIZ, ZZZS, DURS, sodišče.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v osebnih mapah, ki se nahajajo v zaklenjenih omarah, računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu, varovanem z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam