Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Nevlje 18
Naziv ali firma: Zavod za razvoj kabelsko-satelitsko televizijskega sistema Kamnik
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1240
Kraj: Kamnik
Matična številka: 0
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca naročnikov storitev v KKS Kamnik

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki storitev v KKS Kamnik, ustanovni akt zavoda, ki vsebuje EMŠO ustanoviteljev, pooblaščenci podpisniki, ki imajo poleg splošnih podatkov EMŠO, statut zavoda, volilni imenik in poročilo volilnega odbora skupaj z glasovnicami
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega bivališča, tel. številka (ni obvezna)...
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam