Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MONTEC D.O.O. KOPER
Sedež ali naslov: Kampel 90
Poštna številka: 6000
Kraj: KOPER
Matična številka: 5704383000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca in obračun plač

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o zaposlitvi in statističnih raziskav, za druge uradne namene ter za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, spol, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, državljanstvo, stalno in/ali začasno prebivališče: ulica in hišna številka, pošta, občina, država, vrsta in kraj šolanja, stopnja in smer izobrazbe, evidenca opravljenih izobraževanj, delovna doba, delovno razmerje (določen/nedoločen čas), datum vstopa, delovno mesto, delež delovnega časa, TRR in banka, vrste plačila, datum nakazila.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Upravljavec ne povezuje zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec nima zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam