Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ELEKTRINA D.O.O.
Sedež ali naslov: PODGORJE 42A
Poštna številka: 1241
Kraj: KAMNIK
Matična številka: 2065789000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca za zaposlene v družbi; evidenca študentov, ki opravljajo dela preko ŠS;

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi; študentje, ki občasno opravljajo delo v družbi;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi;
 • Rok hrambe (neobvezno): kadrovske evidence - za čas trajanja zaposlitve; študentske evidence - za čas trajanja opravljanja dela preko ŠS;
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovna doba, status,
 • Uporabniki zbirke: ZZZS;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo; zbirka osebnih podatkov se hrani v zaklenjeni ognjevarnni sobi;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Elektrina d.o.o., Podgorje 42a, Kamnik; matična št.:2065789
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam