Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Murtezani Abdulvehab
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Ljubljanska cesta 14
Naziv ali firma: ZELENJAVNI VRT MURTEZANI ABDULVEHAB S.P.
Sedež ali naslov: Ljubljanska cesta 14
Poštna številka: 1330
Kraj: Kočevje
Matična številka: 5673085000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O DOBAVITELJIH (FIZIČNE OSEBE)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki poslovno sodelujejo s pravno osebo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Poslovanje skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, stacionarna telefonska številka, številka mobilnega telefona, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Delavci družbe, ki poslovno sodelujejo s stranko tako v komeciali, računovodsko finančni službi in skladišču.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v poslovni mapi, poslovnih knjigah in računalniški bazi podatkov poslovnih strank. Dostop do podatkov imajo delavci družbe in računovodstva. Arhivski podatki (v papirni obliki) so shranjeni v arhivu. Hranijo se tudi na elektronskem mediju. Postopki in ukrepi so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam