Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RISS D.O.O.
Sedež ali naslov: Hrasstovec 3
Poštna številka: 1236
Kraj: Trzin
Matična številka: 5541271000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,naslov,EMŠO,davčna številka,kraj rojstva,državljanstvo,poklic,izobrazba,delovne naloge,strokovna usposobljenost
 • Uporabniki zbirke: ZZZS,ZPIZ,DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zakljepanje prostorov, zbirka se hrani na disketi izven poslovnih prostorov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Vse je registrirano v UE
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam