Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): FLORJAN PODGORŠEK
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): BOROVEC 21
Naziv ali firma: INO - PODGORŠEK FLORJAN S.P.
Sedež ali naslov: BOROVEC 21
Poštna številka: 1236
Kraj: TRZIN
Matična številka: 1019902000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,naslov,EMŠO,davčna št., kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge,strokovna usposobljenost, status invalida,
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori se zaklepajo, zbirka se hrani v trezorju
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Vse je registrirano v EU
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam