Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LIBONA NEPREMIČNINSKA DRUŽBA D.O.O.
Sedež ali naslov: Zagrebška cesta 85
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 2192888000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA NAROČNIKOV IN KUPCEV, EVIDENCA DOBAVITELJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): POGODBENO RAZMERJE
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KUPCI IN PRODAJALCI TER DOBAVITELJI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O PRODAJI IN NAKUPU, NEPOSREDNO TRŽENJE.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, NASLOV, DATUM ROJSTVA, DRŽAVLJANSTVO.
 • Uporabniki zbirke: SODIŠČE, ODVETNIKI, NOTARJI, DAVČNA UPRAVA, NEPREMIČNINSKE AGENCIJE.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, VA KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV , SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO, ZBIRKA OSEBNIH PODAKOV, KI SE VODI ROČNO, SE HRANI V OGNJEVARNI IN ZAKLENJENI KOVINSKI OMARI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam