Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: EKONOM D.O.O. RADEČE
Sedež ali naslov: Na Dobravo 9
Poštna številka: 1433
Kraj: RADEČE
Matična številka: 5515297000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,naslov,EMŠO,davčna št.,kraj rojstva,državljanstvo,poklic,izobrazba,delovne naloge,strokovna usposobljenost, status invalida,
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori se zaklepajo, zbirka se hrani ma disketi izven kraja
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: vse je registrirano v EU
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam