Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GEODETI D.O.O., GROSUPLJE
Sedež ali naslov: Taborska cesta 4
Poštna številka: 1290
Kraj: Grosuplje
Matična številka: 1423118000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev

  • Pravna podlaga (neobvezno):
  • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja
  • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdajanje in hranjenje računov
  • Rok hrambe (neobvezno):
  • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
  • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO
  • Uporabniki zbirke: Zaposleni v družbi
  • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo
  • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zemljiška knjiga, Zemljiški kataster
  • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Marko Erčulj, direktor
  • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Arhiv postopkov in strank v postopkih

  • Pravna podlaga (neobvezno):
  • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke, ki sodelujejo oz. so sodelovale v geodetskih postopkih
  • Namen obdelave osebnih podatkov: Arhiviranje izdelanih elaboratov
  • Rok hrambe (neobvezno):
  • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
  • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, datum rojstva
  • Uporabniki zbirke: Zaposleni v družbi
  • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo
  • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zemljiška knjiga, zemljiški kataster
  • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Marko Erčulj, direktor
  • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih delavcih

  • Pravna podlaga (neobvezno):
  • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
  • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
  • Rok hrambe (neobvezno): Zavod
  • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
  • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost
  • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, DURS, AJPES, sodišča, vodstvo družbe, računovodski servis, pravne ali fizične osebe, ki imajo za to pravno podlago
  • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo
  • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatko iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
  • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Marko Erčulj, direktor
  • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam