Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: KULTURNO DRUŠTVO SVOBODA LIBOJE
Sedež ali naslov: KASAZE 48
Poštna številka: 3301
Kraj: PETROVČE
Matična številka: 5065542000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o članih društva

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani društva.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30.32. člena ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Občina, DURS, UO DRUŠTVA.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno, se hrani v zaklenjeni kovinski omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: KULTURNO DRUŠTVO SVOBODA LIBOJE KASAZE 48 3301 PETROVČE 5065542000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam