Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Dunajska cesta 156
Naziv ali firma: Perspektiva DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5858127
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Imetniki investicijskih kuponov vzajemnega sklada

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične in pravne osebe, imetniki investicijskih kuponov vzajemnega sklada
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek/firma vlagatelja, stalno prebivališče/sedež, telefon, št. in veljavnost osebnega dokumenta ter njegov izdajatelj, matična številka, davčna številka, telefon, faks, št. transakcijskega računa, poklic/dejavnost, izobrazba, izkušnje pri naložbah vrednostne papirje, razlogi za naložbo, datum sklenitve pristopne izjave.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Povezane osebe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične in pravne osebe, povezane z družbo za upravljanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek fizične osebe oziroma firma pravne osebe, stalno prebivališče/sedež, datum rojstva fizične osebe oziroma matična številka pravne osebe, vrsta povezanosti v skladu s šifrantom, datum nastanka povezanosti, datum vnosa spremembe, datum prenehanja povezanosti.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam