Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VET-MERCAT D.O.O.
Sedež ali naslov: Mašera Spasičeva ulica 10
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2073978000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek, ime, EMŠO, davčna številka, spol, kraj in datu rojstva, datum sklenitve delovnega razmerja, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, naziv in stopnja strokovne izobrazbe, poklic, delovno mesto, vrsta pogodbe o zaposlitvi, delovna doba, podatki o študentih na delu (ime in priimek, emšo, datum rojstva, naslov bivališča, šola oz. fakulteta), osnovna bruto plača, številka osebnega računa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi zunanji uporabniki v skladu zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Personalne mape dostopne le pooblaščenim osebam družbe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam