Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Gordana Olivo
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Tratnikova ulica 28, Ljubljana
Naziv ali firma: GORDANA OLIVO S.P., POSLOVNE STORITVE
Sedež ali naslov: Tratnikova ulica 28
Poštna številka: 1210
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1341782000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca naročnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen zakona o evidencah na podlagi pogodbenega razmerja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke, ki so samostojni kulturni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje poslovnih knjig.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30.in 32.člena ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, emšo
 • Uporabniki zbirke: Durs
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki je bil izdan dne 1.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke osebnih podatkov se ne povezjejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam