Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Jože Perko
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Ulica Slavka Gruma 54, Novo mesto
Naziv ali firma: DETEKTIV JOŽE PERKO S.P.
Sedež ali naslov: Ulica Slavka Gruma 54, Novo mesto
Poštna številka: 8 000
Kraj: Novo mesto
Matična številka: 1386352000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca naznanjenih kaznivih dejanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): 26. člen zakona o detektivski dejavnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Detektivsko obdelovane osebe, zoper katere so podane kazenske ovadbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje obveznosti iz zakon o detektivski dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po naznanitvi kaznivega dejanja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek ovadenega, včasih naslov in rojstni podatki
 • Uporabniki zbirke: Detektiv in inšpektorji Policija in državno tožilstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Glej točko 11 prve zbirke
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Glej točko 12 druge zbirke - včasih
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca pogodb o opravljanju detektivskih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 26. člen zakona o detektivski dejavnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sklenitelji pogodb o izvajanju detektivskih storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o detektivski storitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po izpolnitvi pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek in naslov
 • Uporabniki zbirke: Detektiv Inšpekcijski nadzor
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti, ki ga je dne 07.05.2003 izdal minister za notranje zadeve in določa splošne varnostne ukrepe, varovanje strojne opreme in programske opreme, varovanje pri prenosu podatkov ter ukrepe za ozančevanje in razmnoževanje podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca zbranih informacij

 • Pravna podlaga (neobvezno): 26. člen zakona o detektivski dejavnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so predmet detekivske obdelave
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje detektivske storitve
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izpolnitve pogodbe o opravljanju detektivske storitve
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, rojstni podatek, zaposlitev, registrska številka registriranega motornega vozila, ladje ali zrakoplova
 • Uporabniki zbirke: Naročnik detektivske storitve
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: (glej točko 11. prejšnje zbirke
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca registriranih vozil Centralni register prebivalstva Evidenca zavarovancev ZZZS Slovenski ladijski register in register zrakoplovov
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam