Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ISS SERVISYSTEM, D.O.O.
Sedež ali naslov: Ptujska cesta 95
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 5472748000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o plačilu za delo

 • Pravna podlaga (neobvezno): Podatki se vodijo na podlagi zakona, osebne privolitve posameznika oz. na podlagi pogodbenega razmerja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, datum rojstva, spol, delovno mesto, šifra stroškovnega mesta, količnik plače, olajšave, delovna doba (v družbi, pred vstopom v družbo), datum pričetka dela, odhodki, krediti, evidenca dela.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca in ostali uporabniki določeni z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo osebni podatki se izven delovnega časa zaklepajo, objekt je varovan z alarmnim sistemom. Računalniki in informacijska tehnologija s katero se obdelujejo podatki je varovana z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o dijakih in študentih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi zakona, osebne privolitve posameznika in na podlagi pogodbenih razmerij.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi urejanja razmerij med dijaki in študenti ter družbo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, št. oddelanih ur na mesec, znesek plačila za delo, študentska napotnica (EMŠO, davčna št., št. transakcijskega računa, opis dela)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, Inšpektorat RS in drugi uporabniki, ki so določeni z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo osebni podatki se izven delovnega časa zaklepajo, objekt je varovan z alarmnim sistemom. Računalniki in informacijska tehnologija v kateri se hranijo podatki je varovana z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se vodijo na podlagi zakona, osebne privolitve posameznika oz. na podlagi pogodbenega razmerja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki se poškodujejo na delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi vodenja statistike poškod pri delu in postopkov, ki sledijo po poškodbi pri delu (prijava na inšpektorat).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, roj. datum, naslov, datum in čas poškodbe, opis poškodbe, neposredno nadrejeni, očividci.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, zunanji strokovni sodelavec za varstvo pri delu in drugi uporabniki določeni z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se hranijo podatki se izven delovnega časa zaklepajo, objekt je varovan tudi z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Kadrovska evidenca (o zaposlenih delavcih, o iskalcih zaposlitve, o invalidnosti, o usposabljanju in izobraževanju, o disciplinskih ukrepih)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki se nanašajo na zaposlene in iskalce zaposlitve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdeljujejo zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja zaposlenih in iskalcev zaposlitve.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, priimek ob rojstvu, roj. datum, EMŠO, davčna številka, št. transakcijskega računa, naslov (stalni, začasni), telefonska številka (zasebna, službena) družinski člani, šifra delovnega mesta, naziv delovnega mesta, šifra stroškovnega mesta, datum pričetka dela, šifra vodje, št. delovne knjige, delovna doba (pred nastopom dela v podjetju, del. doba v podjetju), pokojninska delovna doba, delovno razmerje, izmensko delo, prejšnje zaposlitve, izobraževanja in usposabljanja, stopnja strokovne izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, pridobljena izobrazba, invalidnost (datum odločbe, omejitve), disciplinski postopki in ukrepi, razporeditve, napredovanja, zdravniški pregledi, izpiti iz varstva pri delu, delovna uspešnost.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, ZPIZ, Zavod za zdravstveno zavarovanje, sodišča in drugi uporabniki, ki so določeni z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo osebni podatki se izven delovnega časa zaklepajo, objekt je varovan z alarmnim sistemom. Računalniki in informacijska tehnologija v kateri se obdelujejo osebni podatki je varovana z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o pogodbah o delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi zakona, osebne privolitve posameznika in pogodbenega razmerja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi urejanja in uresničevanja pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, št. transakcijskega računa, stroškovno mesto, opis delovnih nalog.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca in drugi uporabniki, ki jih določa zakon.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo osebni podatki se izven delovnega časa zaklepajo, objekt je varovan z alarmnim sistemom. Računalniki in informacijska tehnologija v kateri se obdelujejo podatki je varovana z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam