Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GEODETSKI INŽENIRING MARIBOR D.O.O.
Sedež ali naslov: GOSPOSVETSKA CESTA 029
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 5303176000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KUPCEV - FIZIČNE OSEBE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci - fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja računov za opravljeno storitev in prodajo blaga
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, pošta in kraj
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci pravne osebe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delci pravne osebe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke evidenca osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni določen, ker ni potreben
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam