Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ULA D.O.O. GROSUPLJE
Sedež ali naslov: Kolodvorska 4
Poštna številka: 1290
Kraj: Grosuplje
Matična številka: 5520720000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, uveljavljanje pravic v zvezi z delom, obdelava osebnih podatkov za statistične raziskave in druge uradne namene
 • Rok hrambe (neobvezno): ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in Priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost, podatki za pokojninsko zavarovanje
 • Uporabniki zbirke: pooblašćeni delavci družbe ULA d.o.o. Grosuplje in uradne ustanove
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ognjevaren trezor, zaklenjeni prostori izven delovnega časa, glavna vrata v stavbo zaklenjena izven uradnih ur
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni podatka
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca naročnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: naročniki oz. stranke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: evidenca, uporabljeni v postopku izdelave naročene storitve
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, kraj, telefon
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe ULA d.o.o. Grosuplje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zaklenjeni prostori
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni podatka
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni podatka
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam