Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FRIPAK D.O.O.
Sedež ali naslov: TOMŠIČEVA 30
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 5694485000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O NAJEMODAJALCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): POGODBENA RAZMERJA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: NAJEMODAJALCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O NAJEMU
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 LET- V SKLADU S PRAVILNIKOM O RAČUNOVODSTVU DRUŽBE IN SRS2006
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, DAVČNA ŠTEVILKA, ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA
 • Uporabniki zbirke: DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, BANKE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV SE VODI ROČNO IN JE HRANJENA V ZAKLENJENI OMARI. POSTOPKI IN UKREPI ZA VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOĆENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: _
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam