Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ANDREJ NOVAK
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): TAVČARJEVA 3
Naziv ali firma: ZASEBNA ORDINACIJA ANDREJ NOVAK S.P.
Sedež ali naslov: TAVČARJEVA 3
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1288512000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PACIENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: PACIENTI.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 LET.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO, KRAJ ROJSTVA, DRŽAVLJANSTVO, STATUS INVALIDNE OSEBE, STATUS UPOKOJENCA, ZDRAVSTVENO STANJE.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZAVAROVALNICE, VZAJEMNA D.V.Z.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI SO ZAKLENJENI, KARTOTEKE SE HRANIJO V ZAKLENJENIH OMARAH.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI NOBENIH POVEZAV.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam