Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Bernarda Škrabar
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Prapreče 21a
Naziv ali firma: DETEKTIV BERNARDA ŠKRABAR S.P.
Sedež ali naslov: Prapreče 21a
Poštna številka: 3305
Kraj: Vransko
Matična številka: 3121895000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. A) Evidence pogodb o opravljanju detektivske dejavnosti, B) evidence zbranih informacij, C) evidence naznanjenih kaznivih dejanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 15. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99, 57/01 in 59/01) in Pravilnika o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti ( Ur.l. RS. Št. 52/03).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: A) Naročniki detektivskih storitev, osebe o katerih se zbirajo podatki. B) Naročnik storitve, posredovalec informacije, oseba na katero se informacija nanaša. C) Naročnik, naslovnik sporočila, osumljenec in oškodovanec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obdelava osebnih podatkov na podlagi sklenjene pogodbe in pooblastila z naročnikom detektivske storitve na podlagi 9. člena zakona o detektivski dejavnosti, ki opredeljuje področje zbiranja informacij.
 • Rok hrambe (neobvezno): A) 5 let, B) do izpolnitve pogodbe, C) 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A) Identifikacijski podatki o osebi (ime in priimek, naslov fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe) B) Identifikacijski podatki o osebi (ime in priimek, naslov fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe), podatki o zaposlitvi in poklicu, podatki o prevoznem sredstvu, podatki o lastništvu nepremičnine, podatki o zrakoplovu, podatki o plovilu, podatki o uspešnosti in poslovnosti pravnih oseb. C) Identifikacijski podatki o osebi (ime in priimek, naslov fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe), podatki o kaznivem dejanju, predmeti povezani s kaznivim dejanjem.
 • Uporabniki zbirke: Detektiv Bernarda Škrabar s.p. Prapreče 21a 3305 Vransko
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, omare in blagajne so varovani s fizičnimi napravami, s katerimi se preprečuje, omejuje ali nadzira gibanje; kadar zapustim svoj delovni prostor, zaklenem omare in prostor, v katerem se hranijo podatki; dokumentov ne puščam na pisalni mizi v prisotnosti drugih oseb, ki niso detektivi; z vsebino podatkov ne seznanjam tretjih oseb; vzdrževanje in popravila strojne računalniške in druge opreme se vrši samo z mojo vednostjo in prisotnostjo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. A. Evidenca pogodb o opravljanju detektivskih storitev, B. Evidenca zbranih informacij, C. Evidenca naznanjenih kaznivih dejanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 15. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99, 57/01 in 59/01) in Pravilnika o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti ( Ur.l. RS. Št. 52/03).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: A. Naročnik storitve, oseba o kateri se zbirajo informacije B. Evidenca zbranih informacij C. Evidenca naznanjenih kaznivih dejanj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave osebnih podatkov na podlagi sklenjene pogodbe in pooblastila naročnika detektivske storitve na podlagi opredeljenega področja dela v 9. čelnu Zakona o detektivski dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): A. 5 let, B. do izpolnitve pogodbe, C. 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A. Identifikacijski podatki o osebi (ime in priimek, naslov fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe) B. Identifikacijski podatki o osebi (ime in priimek, naslov fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe), podatki o zaposlitvi in poklicu, podatki o prevoznem sredstvu, podatki o lastništvu nepremičnine, podatki o zrakoplovu, podatki o plovilu, podatki o uspešnosti in poslovnosti pravnih oseb. C. Identifikacijski podatki o osebi (ime in priimek, naslov fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe), podatki o kaznivem dejanju, predmeti povezani s kaznivim dejanjem.
 • Uporabniki zbirke: Detektiv Bernarda Škrabar s.p. Prapreče 21a 3305 Vransko
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Po pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti izvajam naslednje splošne varnostne ukrepe: prostore, omare in blagajne, v katerih se hranijo podatki varujem s fizičnimi napravami, s katerimi se preprečuje, omejuje ali nadzira gibanje; kadar zapustim svoj delovni prostor, zaklenim omare, blagajne in pisarno, v kateri hranim podatke; dokumentov ne puščam na pisalni mizi v prisotnosti drugih oseb, ki niso detektivi; z vsebino ne seznanjam tretjih oseb; vzdrževanje in popravila strojne računalniške in druge opreme poteka samo z vednostjo in prisotnostjo; po končani izdelavi dokumentov za stranko se uniči pomožno gradivo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca zbranih informacij

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pogrešane osebe, pisci anonimk, kandidati za zaposlitev, disciplinski kršitelji itd.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o detektivskih storitvah
 • Rok hrambe (neobvezno): do izpolnitve pogodbe o detektivskih storitvah - predaje poročila naročniku
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: podatki o vrsti zbranih informacij (področje zbiranja informacij, podatki o posamezni informaciji; podatki o posamezniku (ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča); podatki o pravni osebi (firma in sedež pravne osebe); drugi podatki o posamezni nformaciji;
 • Uporabniki zbirke: detektiv, naročnik detektivskih storitev
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: skladno s Pravilnikom o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti, Uradni list RS, št. 7/03 – prečiščeno besedilo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka naznanjenih KD

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: storilci KD, ki se preganjajo po uradni dolžnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zahteva ZDD
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po naznanitvi KD
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o naznanitvi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (naslovnik sporočila, datum sporočila); znani podatki o kaznivem dejanju
 • Uporabniki zbirke: detektiv
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Skladno s Pravilnikom o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Pogodbe o opravljanju detektivskih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: naročniki detektivskih storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodbe o detektivskih storitvah
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let od podpisa pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, ime poslovnega subjekta in ime njegovega zastopnika, naslov
 • Uporabniki zbirke: detektiv
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Skladno s Pravilnikom o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam