Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: CONSULT D.O.O.
Sedež ali naslov: CESTA V KLEČE 15
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5499232000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Seznam nepremičnin.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe – lastnik nepremičnine.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kontakt s stranko v primeru, če obstajajo možnosti za lasten odkup nepremičnine od CONSULT-a d.o.o.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o komitentu: ime in priimek, naslov stalnega oz. začasnega bivališča, kraj datum rojstva, telefonska številka, številka GSM.
 • Uporabniki zbirke: poslovodstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjenih in varnih omarah. Podatki, ki so računalniško obdelani, se hranijo na različnih medijih za shranjevanje in obdelavo podatkov, ki so skrbno nadzorovani in hranjeni skladno s standardi BS 7799 v računalniškem centru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam