Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: CENTER PLOJ D.O.O.
Sedež ali naslov: ZAGREBŠKA CESTA 24A
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 2024659000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca osebnih podatkov zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Oračun plač, obračun ostalih prihodkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Datum in kraj rojstva, naslov prebivališča, enotna matična številka, izobrazba, datum vstopa v podjetje.
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - v delovnem času v železni omari, izven delovnega časa v zaklenjeni železni omari, prostori zaklenjeni. - varovanje prostorov- varuje Sintal d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se posredujejo poslovnim bankam, AJPES-u, DURS, ZPIZ, ZZZS, zdravnik i( varnostna ocena), zavarovalnice, policija.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam