Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): SONJA RAVNIK
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): ZGOŠA 55
Naziv ali firma: RAČUNOVODSKE STORITVE SONJA RAVNIK S.P.
Sedež ali naslov: ZGOŠA 055
Poštna številka: 4275
Kraj: RADOVLJICA
Matična številka: 1443259000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o kupcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in njihovi zaposleni in njihovi kupci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje dejavosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, krah rojstav, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost.
 • Uporabniki zbirke: V okviru podjetja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopko in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobno določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se iz zbirke osebnih podatkov ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam