Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): JEROVŠEK ANTON S.P.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): SERVIS IN PRODAJA
Naziv ali firma: CESTA NA KRKO 4
Sedež ali naslov: GROSUPLJE
Poštna številka: 1290
Kraj: CESTA NA KRKO 4
Matična številka: 5396378000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o kupcih Jerovšek Anton s.p.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci servisa Jerovšek Anton s.p.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje anket o zadovoljstvu strank, tržne aktivnosti, neposredno trženje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov in telefon
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se hranijo osebni podatki so izven delovnega časa zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, bivši zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, uveljavljanje pravic posameznika v zvezi z delom, obdelava osebnih podatkov za statistična raziskovanja in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek, stalno in začasno prebivališče (kraj in občina), državljanstvo, EMŠO, davčna številka in izpostava davčnega urada, rojstni podatki (datum in kraj) , številka osebnega dokumenta, številka TRR, vzdrževani družinski člani (zdravstveno zavarovanje), spol, stan, ime staršev, delovno mesto, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog sklepanja delovnega razmerja, obravnava v postopkih v zvezi z delovnim razmerjem, posebni pogoji dela, izobraževanje ter drugi podatki in ustrezna dokazila v zvezi z zaposlitvijo oz. delom, podatki za pokojnisno zavarovanje, podatki o delavski knjižici (številka, datum in kraj izdaje)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, ZZZS, ZPIZ, DURS, sodišče
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci,. Zbirka se vodi ročno in računalniško.Ročno zbrani podatki se hranijo v zakljenjeni omari, računalniško pa so zavarovani z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam