Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MAYR D.O.O. GOSTINSTVO, TRGOVINA
Sedež ali naslov: GLAVNI TRG 016
Poštna številka: 4000
Kraj: KRANJ
Matična številka: 5520541000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca kupcev Mayr d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci in prejemniki katalogov podjetja Mayr d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za statistične obdelave, segmentacijo kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke s telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje, ...
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let oziroma do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (uradni list RS. št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, davčna številka, telefonska številka, datum rojstva, ...
 • Uporabniki zbirke: davčna uprava RS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se nahaja v ognjevarni omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi, honorarni sodelavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let oziroma do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (uradni list RS. št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalidnost, ime drugega delodajalca pri katerem je delavec zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, dejavnost organizacije (šifra), razlog prenehanja delovnega razmerja, prijava v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje.
 • Uporabniki zbirke: - davčna uprava RS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se nahaja v ognjevarni omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam