Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Poljanska 26
Naziv ali firma: Dijaški dom Ivana Cankarja
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o dijakih, vpisanih v Dijaški dom Ivana Cankarja in njihovih starših

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, vpisani v Dijaški dom Ivana Cankarja, študentje višjih strokovnih šol, vpisani v Dijaški dom Ivana Cankarja, starši oz. zakoniti zastopniki dijakov
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dijaku oz. študentu višje strokovne šole: ime, priimek, datum rojstva, naslov stalnega bivališča, naziv srednje šole in programa, katerega obiskuje, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številka osebnega lista; podatki o starših oz. zakonitih zastopnikih: priimek, ime, naslov prebivališča, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Prijava za vpis v dijaški dom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti višjih strokovnih šol vpisani v Dijaški dom Ivana Cankarja, starši oz. skrbniki dijakov
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dijakih oz. o študentih višjih stroovnih šol: ime, priimek, spol, datum rojstva, kraj, občina, država rojstva, naslov stalnega prebivališča, podatki o šolanju v prihodnjem šolskem letu; podatki o starših oz.. zakonitih zastopnikih, ime, priimek, bivališče, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih delavcih, Evidenca o disciplinskih prekrških, Evidenca o poškodbah, Evidenca o osebnih dohodkih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Dijaškem domu Ivana Cankarja
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zaposlenem: ime, priimek, dekliški priimek, datum, kraj, občina in država rojstva, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, domača telefonska številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, napredovanja, podatki o strokovnem spopolnjevanju, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, pogodbeno delo, invalid ali upokojenec, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, podatki o družinskih članih, zavarovanih po zaposlenih, podatki o predhodnih zaposlitvah.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Matična knjiga

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti višjih strokovnih šol, vpisani v Dijaški dom Ivana Cankarja
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dijakih in študentih višjih strokovnih šol: št. osebnega lista, priimek, ime, datum rojstva, datum sprejema in izstopa iz dijaškega doma, drugi podatki npr. podatk o predčasnem izpisu iz doma.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Osebni list

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti višjih strokovnih šol, vpisani v Dijaški dom Ivana Cankarja
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dijaku ali študentu višje strokovne šole: ime, priimek, št. osebnega lista, datum sprejema, datum izstopa, datum rojstva, kraj rojstva, država; podatki o bivanju dijaka ali študenta višje strokovne šole v dijaškem domu: šola, program, letnik, vzgojna skupina, interesne dejavnosti v dijaškem domu, pohvale, nagrade in priznanja.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca svetovalne službe o strokovni obravnavi dijaka

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obravnavani dijaki Dijaškega doma Ivana Cankarja
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dijaku: ime in priimek, rojstni datum, naslov bivališča, izobraževalni program, opomba.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam