Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PERLA-STAR, ŠKOFJA LOKA, D.O.O.
Sedež ali naslov: Stara Loka 72a
Poštna številka: 4220
Kraj: ŠKOFJA LOKA
Matična številka: 5639921000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbah in pri s.p. za katere obračunavamo plače
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime,priimek,naslov,EMŠO,davčna številka,datum in kraj rojstva, državljanstvo,poklic, izobrazba,delovne naloge,strokovna usposobljenost,status invalidne osebe, znesek plače.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko zavarovanje, Banka Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se hrani v računalniški datoteki, zavarovana z geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam