Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): EDVARD MARČIČ SP
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): KOROŠKA CESTA 45 A
Naziv ali firma: ELEKTRO MARČIČ, EDVARD MARČIČ S.P.
Sedež ali naslov: KOROŠKA CESTA 45 A
Poštna številka: 2360
Kraj: RADLJE OB DRAVI
Matična številka: 5933294000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. izplačila dijakom in študentom za opravljeno občasno delo

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki in študentje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanje pravic dijaka oz.študenta iz občasnega pogodbenega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, emšo, davčna številka, osebni račun pri banki, ime šole, program in smer šolanja, letnik šolanja.
 • Uporabniki zbirke: odgovorna oseba v računovodskem servisu, študentski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki se nahajajo v pisni obliki v omari, ki stoji v poslovnih prostorih, ki so izven delovnega časa zaklenjeni. Dostop nepooblaščenim osebam do zbirke osebnih podatkov ni omogočen.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam