Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZDRAVSTVENI ZAVOD DOKTOR LOVŠE
Sedež ali naslov: Kopitarjeva 2
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 1722573000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o pacientih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Opredeljeni pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uspešno zdravljenje , statistična poročila, obračun storitev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime (imena staršev ), naslov, EMšo, prebivališče, izobrazba, zaposlitev, datum rojstva, anamneze, diagnoze in število obravnav, bolniški stalež
 • Uporabniki zbirke: Zdravnik, medicinska sestra, zzzs, zpiz, sodišča, drugi zdravniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kartoteke so v zaklenjene v ognjevarnih kartotečnih omarah
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZZZS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca sodelavcev za pogodbeno delo

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delo po podjemni pogodbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek , naslov, EMŠO, davčna številka, delovne naloge
 • Uporabniki zbirke: Računovodstvo, davčni urad
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence se nahajajo v rednikih v omarah v pisarni. Izven delovnega časa se prostor zaklepa in je varovan z alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo na uradne evidence
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje, ki delajo preko študenstskih servisov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje študentskega dela
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov, delo, ki ga opravlja
 • Uporabniki zbirke: računovodstvo, študentski servis, davčni urad
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumenti so v omarah v pisarni. Izven delovnega časa se prostor zaklepa in je varovan z alarmom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam