Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Alena IBRALIĆ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): BREG PRI POLZELI 10
Naziv ali firma: KA-TRIO, ALENA IBRALIĆ S.P.
Sedež ali naslov: breg pri polzeli 10
Poštna številka: 3313
Kraj: POLZELA
Matična številka: 3023028000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o študentih na začasnem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: študenti na začasnem delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zaradi izbora najprimernejših študentk za opravljanje konkretne naloge
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo vse dokler so študentje pripravljeni delati oz. vse dokler imajo status študenta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, rojstni datum, starost, podatki o izobrazbi
 • Uporabniki zbirke: direktorica
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se hranijo v elektronski obliki, kjer je za dostop potrebno geslo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: alena ibralic s.p., breg pri polzeli 10, polzela
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam