Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ELEKTRO MARČIČ D.O.O.
Sedež ali naslov: ULICA ŠTRAVHOVIH 033
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 1799304000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca dijakov in študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki in študentje, ki opravljajo pogodbeno delo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanje pravic dijakov in študentov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in piimek,naslov,emšo,davčna številka,ime šole,program in smer šolanja,letnik šolanja.
 • Uporabniki zbirke: zaposlenci, pogodbeni sodelavec, študentski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebi podatki se zbirajo v pisni obliki in v obliki računalniškega zapisa. Shranjevanje podatkov v pisni obliki je v omari, ki stoji v poslovnih prostorih pogodbenega sodelavca. Izven delovnega časa so poslovni prostori zaklenjeni in tako je onemogočen vpogled nepooblaščenim osebam v zbirko osebnih podatkov. V računalnik se zajemajo podatki preko osebnega gesla, s katerim lahko vstopa v računalnik le pogodbeni sodelavec, tako nepooblaščene osebe nimajo dostopa do računalniške zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca vzdrževanih članov in otrok

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vzdrževani družinski člani in otroci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: oidatki se zbirajo zaradi uveljavljanja pravic posameznika na katerega se nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek,naslov,datum rojstva, emšo,davčna številka,potrdilo o izpolnjevanju pogojev za vzdrževanega družinskega člana.
 • Uporabniki zbirke: zaposlenci, pogodbeni sodelavec v računovodskem servisu,DURS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se arhivira pri zunanjem sodelavcu, kjer se nahajajo podatki v pisni obliki v omari, ki stoji v poslovnih prostorih zunanjega pogodbenega sodelavca. Poslovno prostori se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka se vodi v personalnih mapah, ki so dostopne samo odgovorni osebi računovodskega servisa. Nepooblaščene osebe nimajo dostopa do zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. izplačila fizičnim osebam-najemnina

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti iz pogodbe o najemu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek,naslov,davčna številka,osebni račun pri banki.
 • Uporabniki zbirke: zaposlenci, zunanji sodelavec v računovodskem servisu, DURS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki se hranijo v pisni obliki v omari pri zunanjem pogodbenem sodelavcu. Poslovni prostori, v katerih se nahaja omara, kjer je arhivirana zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, tako da nepooblaščene osebe nimajo dostopa do zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. video nadzor

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposlenci v skladišču, poslovni partnerji družbe, ki vstopajo v poslovne prostore.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: obdelava je potrebna za varnost ljudi in premoženja, zaradi nadzora vstopa in izstopa v skladišče družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: vizualni pregled videoposnetka.
 • Uporabniki zbirke: direktor družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Snemalna naprava beleži vhod v poslovne prostore, skladišče in garažo. Prostori, kjer se nahaja zbirka podatkov-t.j. računalnik za nadzor so dostopni samo direktorju družbe. Na računalniku se ohranijo posnetki za obdobje enega meseca nato računalnik sam izbriše posnetke. Dostop do video posnetkov je nepoblaščenim osebam onemogočen. Video posnetki se ne posredujejo naprej. Poslovni prostori družbe, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam