Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ROBERT FRAS SP
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): LIMBUŠKA CESTA 14
Naziv ali firma: KEMIČNA ČISTILNICA IN PRALNICA, ROBERT FRAS S.P.
Sedež ali naslov: LIMBUŠKA CESTA 14
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 5349447000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: študentje, pogodbeno občasno delo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanje pravic študentov iz pogodbenega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek,naslov,emšo,davčna,ime šole,program in smer šolanja,letnik šolanja
 • Uporabniki zbirke: pogodbeni sodelavec-računovodski servis, zaposlenec, študentski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki se predajajo v računovodski servis, kjer se obdelajo in hranijo. V pisni obliki se arhivirajo v omari, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Konec delovnega časa se poslovni prostori zaklepajo in nepooblaščene osebe nimajo dostopa do zbirke osebnih podatkov. Zbirka je hranjena tudi v računalniku v katerega se vstopa preko osebnega gesla, kar predstavlja zaščito pred nepooblaščenimi vpogledi v program.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. plačilo najemnine fizični osebi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizična oseba,ki ne opravlja dejavnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti iz pogodbe o najemu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek,naslov,davčna številka,osebni račun pri banki
 • Uporabniki zbirke: pooblaščena oseba v računovodskem servisu, zaposlenci, DURS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki se obdelujejo in shranjujejo v računovodskem servisu, kjer se zajemajo v računalnik in hkrati hranijo v pisni obliki v omari,ki stoji v poslovnem prostoru. Dostop do računalnika je omejen z osebnim geslom. Konec delovnega časa se poslovni prostori zaklepajo, tako da nepooblaščene osebe nimajo dostopa do zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebi podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam