Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SIB D.O.O.
Sedež ali naslov: MALEČNIK 18
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 5396778000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o fizičnih osebah-avtorski honorar

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: izvajalci pogodbenih del preko avtorskih pogodb
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti iz avtorskih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, davčna številka, številka osebnega računa.
 • Uporabniki zbirke: zaposlenci, zunanji sodelavec-računovodski servis, banka, DURS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelajo in hranijo v računovodskem servisu. Podatki v pisni obliki so hranjeni v omari, ki se nahaja v prostorih zunanjega sodelavca. Zajemajo se tudi v računalnik, dostop do računalnika je preko osebnega gesla. Prostori, kjer se nahaja računalnik in omara je izven delovnega časa zaklenjen, tako da nepooblaščene osebe nimajo dostopa do zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. izplačila fizičnim osebam-najemnina

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti iz sklenjenih pogodb o najemu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek,naslov, davčna številka,osebni račun pri banki.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščena oseba v računovodskem servisu,zaposlenci, DURS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki se shranjujejo v pisni obliki v omari pri zunanjem sodelavcu.V računalnik se vnašajo preko osebnega gesla, dostop do podatkov je nepooblaščenim osebam onemogočen. Izven delovnega časa se poslovni prostori, kjer se nahajajo podatki zaklepajo in tako nepooblaščene osebe do podatkov iz zbirke osebnih podatkov nima dostopa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam