Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: J & P KARAKAL D.O.O.
Sedež ali naslov: MELJSKA CESTA 19
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 5582601000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca študentov-občasna dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: študentje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanje pravic študentov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek,naslov,davčna številka,ime šole,program in smer šolanja,letnik šolanja.
 • Uporabniki zbirke: zaposlenci, zunanji sodelavec-računovodski servis,študentski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelajo in hranijo pri zunanjem sodelavcu.V pismeni obliki se zaklepajo v omaro, vnašajo pa se tudi v računalnik preko vstopnega gesla, ki je poznano samo odgovorni osebi v računovodskem servisu.Konec delovnega dneva se poslovni prostori zaklepajo, tako nepooblaščene osebe nimajo dostopa do zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca vzdrževanih članov in otrok

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vzdrževani družinski člani in otroci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo zaradi uveljavljanja pravic posameznika, na katerega se nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, datum rojstva,EMŠO,davčna številka, potrdilo o izpolnjevanju pogojev za vzdrževanega družinskega člana.
 • Uporabniki zbirke: zaposlenci, odgovorna oseba zunanjega sodelavca, DURS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebih podatkov se shranjuje pri zunanjem pogodbenem sodelavcu. Prostori v katerih se nanaša zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka se vodi ročno- v personalnih mapah, ki so dostopne samo odgovorni osebi v računovodskem servisu. Nepooblaščene osebe nimajo dostopa do zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam