Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LINKER-COM D.O.O.
Sedež ali naslov: VZHODNA 32
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 5774284000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. izplačilo fizičnim osebam-najem

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,naslov,davčna številka,osebni račun pri banki.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščena oseba družbe, DURS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se v pisni obliki shranjujejo v omari družbe. Omara stoji v poslovnem prostoru, ki se konec delovnega časa zaklene, tako nepooblaščene osebe nimajo vpogleda v zbirko osebnih podatkov. Podatki se zajemajo tudi na računalnik, dostop do podtkov ima pooblaščena oseba v družbi, v računalnik vstopa preko osebnega gesla.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca študentskega dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: študentje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanje pravic študenta.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, naslov, davčna številka, osebni račun pri banki, ime šole, program in smer študija, letnik študija.
 • Uporabniki zbirke: Zaposlenci, Študentski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se zajemajo v računalnik, preko osebnega gesla katerega pozna samo odgovorna oseba družbe. Konec delovnega časa se računalnik ugasne. Zbirka osebnih podatkov v pisni obliki se shranjuje v omari, ki se nahaja v poslovnem prostoru družbe. Konec delovnega časa se poslovni prostori zaklenejo, dostop nepooblaščenim osebam je onemogočen.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam