Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: D2 D.O.O.
Sedež ali naslov: LUCIJIN BREG 16
Poštna številka: 2351
Kraj: KAMNICA
Matična številka: 5821878000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. izplačila dijakom in študentom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki in študentje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnitev obveznosti iz plačila za študentsko delo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, naslov, osebni račun pri banki, ime šole, program in smer šolanja, letnik šolanja.
 • Uporabniki zbirke: odgovorna oseba v družbi, odgovorna oseba v računovodskem servisu, študentski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se predajo v računovodski servis, kjer se vnesejo v računalnik.Odgovorna oseba v računovodskem servisu vstopa v računalnik, kjer so zabeleženi osebni podatki preko vstopnega gesla, tako so podatki varovati pred nepooblaščenimi osebami. Poslovni prostori, kjer se nahaja računalnik in osebni podatki v pisni obliki so izven delovnega časa zaklenjeni in tako nepooblaščena oseba nimo dostopa do zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezjejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. izplačila najemnine fizičnim osebam

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, davčna številka, osebni račun pri banki.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščena oseba v družbi, pooblaščena oseba v računovodskem servisu, DURS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebi podatki se predajo v obdelavo odgovorni osebi v računovodskem servisu, kjer se preko vstopnega gesla vnesejo v računalnik. Računalnik se konec delovnega časa ugasne, Podatki, ki se hranijo v pisni obliki so zaklenjeni v omari. Poslovni prostori se konec delovnega časa zaklenejo. Nepooblaščene osebe nimajo vstopa v poslovne prostore, kjer se hrani zbirka osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. evidenca o vzdrževanih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vzdrževani družinski člani in otroci zaposlencev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna, kraj rojstva, datum rojstva, potrdilo o izponjevanju pogojev za vzdrževanega člana.
 • Uporabniki zbirke: Odgovorna oseba družbe, odgovorna oseba v računovodskem servisu, DURS, ZZZS, ZPIS, Zavod za zaposlovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se shranjujejo v pisni obliki v omari računovodskega servisa, kjer so nedostopni za nepooblaščene osebe. Poslovni prostori se ob koncu delovnega časa zaklenejo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam