Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MARSALA D.O.O.
Sedež ali naslov: Šmartinska c. 130
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2147521000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbir posojilojemalcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe, ki najamejo posojilo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ureditev pogodbenega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov,emšo, davčna številka, status upokojenca, status zaposlitve, višina osebnega dohodka oz. pokojnine, matična banka, številka bančnega računa,
 • Uporabniki zbirke: Direktor, računovodstvo, odvetniška pisarna
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniški program- vstop z geslom, papirnati dokumenti hranjeni v pisarni, ki je izven delovnega časa zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam