Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): BRANE ŠKOLARIS
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): NA LOKVI 24
Naziv ali firma: ŠKOLARIS TRANSPORT BRANE ŠKOLARIS S.P.
Sedež ali naslov: NA LOKVI 24
Poštna številka: 5290
Kraj: ŠEMPETER
Matična številka: 1891570000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V DRUŽBI PREKO POGODB O DELU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, KRAJ ROJSTVA,DRŽAVLJANSTVO, POKLIC, STROKOVNA USPOSOBLJENOST
 • Uporabniki zbirke: ZZZS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SO SHRANJENI V ZAPRTIH DELOVNIH PROSTORIH
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): SE NE POVEZUJEJO
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam