Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: COOKINOX D.O.O.
Sedež ali naslov: Brinje c. I/55
Poštna številka: 1290
Kraj: GROSUPLJE
Matična številka: 5548411000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni, bivši zaposleni v podjetju Cookinox d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, uveljavljanje pravic posameznika v zvezi z delom, obdelava podatkov za statistična raziskovanja in druge uradne namene;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, stalno in začasno bivališče(kraj in občina), državljanstvo, EMŠO, davčna številka, rojstni podatki ( datum, kraj), številka TRR, vzdrževani družinski člani (zdravstveno zavarovanje), spol, stan, ime staršev, delovno mesto, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedeločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, višina plače, posebni pogoji dela, odteglaji, izobraževanje, podatki o delovni knjižici;
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci podjetja Cookinox d.o.o., ZZZS, ZPIZ sodišče, DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci podjetja Cookinox d.o.o.., Zbirka se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se hranijo v personalnih mapah, ki se nahajajo v zakljenjeni omari. Računalniško zbrani podatki se nahajajo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam