Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: H&H CONSULTING D.O.O.
Sedež ali naslov: Pot na Rakovo jelšo 131
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1243942000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca posojilojemalcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe, ki najamejo posojilo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za ureditev pogodbenega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, status upokojenca, status zaposlitve, delovno mesto, višina osebnega dohodka oz. pokojnine, banka in številka računa
 • Uporabniki zbirke: zaposleni v podjetju, računovodstvo, odvetniška pisarna
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - računalniški program zavarovan z geslom - ročno hranjeni podatki v pisarni, ki je izven delovnega časa zaklenjena in opremljena z alarmnim sistemom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam