Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE
Sedež ali naslov: LJUBLJANSKA CESTA 097
Poštna številka: 3000
Kraj: CELJE
Matična številka: 1201794000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. 1. evidenca kandidatov, prijavljenih za vpis

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.86/04, 79. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/2000) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraž
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati za vpis v šolo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje postopka vpisa v šolo
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljena izobrazba kandidata, ki se prijavi za vpis v šolo.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava (evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa, če se kandidat vpiše v šolo).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. 2. evidenca vpisanih: po letnikih, oddelkih in skupinah v redovalnici

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.86/04, 79. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/2000) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraž
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in vajenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje izobraževalnega procesa.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in predhodno izobrazbo kandidata.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdelujejo učitelji, ki dijaka poučujejo (kot pooblaščene osebe) vsak za svoj predmet; Redovalnice varujejo učitelji, ki jo trenutno uporabljajo za namen izvedbe pouka v skladu z urnikom in v tem času za njih tudi odgovarjajo. Po koncu pouka jih shranijo v zaklenjene omare v zbornici, ključ je dostopen le njim.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava (evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa evidenc o dijakih).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. 3. osebni list

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.86/04, 79. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/2000) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraž
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, odrasli udeleženci izobraževanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje poteka izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in predhodno izobrazbo kandidata.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno (ali elektronsko) pooblaščena oseba. Dostop je zavarova z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov. Pri ročni obdelavi velja enak postopek kot pri evidenci št.2.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava (evidenca je sestavni del evidence št.4).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. 4. matična knjiga

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.86/04, 79. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/2000) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraž
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, drugi udeleženci izobraževanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Potek izobraževanja dijakov, drugih udeležencev.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče in pridobljena izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno pomočnik ravnatelja in vodja izobraževanja odraslih, ki je pooblaščena oseba. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava (evidenca je povezana z evidenco št. 3, ki je njen sestavni del).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. 5. evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.86/04, 79. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/2000) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraž
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki dajo soglasje za obdelavo podatkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje telesnega razvoja dijaka.
 • Rok hrambe (neobvezno): Od pridobitve do preklica soglasja oziroma do konca izobraževanja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljena izobrazba dijaka ter podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka, in sicer telesno višino, voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno pooblaščena oseba. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava (evidenca je povezana z evidenco št. 3, ki je njen sestavni del).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. 6. evidenca o poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.86/04, 79. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/2000) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraž
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, vajenci in drugi udeleženci, ki opravljajo poklicno maturo ali zaključni izpit
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje poklicne mature oziroma zaključnega izpita, zaključka izobraževanja in nadaljevanja izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljeno izobrazbo kandidata ter podatke o izvedbi poklicne mature oziroma zaključnega izpita, poteku izpitov in uspehu posameznega dijaka ter skupnem uspehu vseh dijakov pri poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: pristojno ministrstvo, DIC, vpisne službe visokošolskih zavodov in višješolska vpisna služba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo elektronsko in ročno. Pooblaščene osebe za obdelavo podatkov imajo dostop zavarovan z geslom, za ročno obdelavo so posamezne osebe posebej imenovane. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v posebnem prostoru (arhivu) oziroma v okviru tekočega arhiva dokumentov. Posredovanje podatkov, ki poteka po elektronsko komunikacijskih poteh, je zavarovano s kriptografsko zaščito.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava (evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. 7. evidenca o izpitih kandidatov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.86/04, 79. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/2000) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraž
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, drugi udeleženci izobraževanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja posameznika.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: prijavo k izpitu, zapisnike o izpitu s podatki o kandidatih, in sicer ime in priimek dijaka ter njegov spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče in prej pridobljeno izobrazbo, ter podatke o izpitnih nalogah oziroma vprašanjih, poteku izpita in doseženih ocenah
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: pooblaščeni delavci šole, pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko ali ročno pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov skupaj s pisnimi in ročno obdelanimi dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava (evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. 8. evidenca o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.86/04, 79. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/2000) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraž
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ki potrebujejo pomoč in svetovanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pomoč in svetovanje dijakom, ki to potrebujejo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Od pridobitve soglasja do preklica oziroma prenehanja potrebe po pomoči ali svetovanju
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče in pred pridobljena izobrazba ter družinska in socialna anamneza, razvojna anamneza, diagnostični postopek, postopek strokovne pomoči, strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko ali ročno pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave (evidenca se hrani ločeno od drugih evidenc in ni neposredno povezana z njimi).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. 9. evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.86/04, 79. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/2000) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraž
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče in prej pridobljena izobrazba ter podatke o splošnem učnem uspehu, opravljenih izpitih, napredovanju in dokončanju izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno pooblaščena oseba. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava (evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. 10. evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.86/04, 79. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/2000) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraž
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki, drugi udeleženci izobraževanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče in prej pridobljena izobrazba ter podatke o splošnem učnem uspehu, opravljenih izpitih, napredovanju in dokončanju izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno pooblaščena oseba. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava (evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. 11. evidenca o starših mladoletnih dijakov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.86/04, 79. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/2000) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraž
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijakov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje staršev o poteku izobraževanja dijakov
 • Rok hrambe (neobvezno): Od pridobitve soglasja do preklica oziroma zaključka izobraževanja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče ter ime in priimek staršev oziroma zakonitih zastopnikov dijaka ter naslov prebivališča oziroma naslov, na katerem so dosegljivi.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Zbirka podatkov o udeležencih izobraževanja odraslih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04), 79. člena Zakona o poklicnem in
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževanja odraslih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: a potrebe izobraževalnega dela
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in državljanstvo, telefonsko številko, pridobljeno izobrazbo kandidata, ki se prijavi za vpis v šolo
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: šola, pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno in elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): je povezava (evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. zbirka podatkov o napredovanju udeležencev izobraževanja odraslih, izdanih spričevalih in drugih listinah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04), 79. člena Zakona o poklicnem in s
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževanja odraslih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izobraževalnega dela
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in državljanstvo, telefonsko številko, pridobljeno izobrazbo kandidata, podatki o napredovanju, podatki o izdanih spričevalih in drugih listinah
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: šola, pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke obdeluje ročno in elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): je povezava (evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu oseb
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju, pogodbeni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: a potrebe dejavnosti šole, državnih organov, nosilcev javnih pooblastil povezane z uresničevanjem sistema plač in ugotavljanjem izpolnjevanja kadrovskih pogojev
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek^ spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in državljanstvo, EMŠO, davčna številka,kraj dela, poklic, izobrazbo, strokovni naziv, delovno mesto, opis del in nalog ter odgovornosti, delovni čas, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, polni ali krajši delovni čas, ali je invalid, ime drugega delodajalca, datum sklenitve delovnega razmerja, soglasje delodajalca, datum prenehanja delovnega razmerja in razlog prenehanja. Za predavatelje višje šole pa tudi vlogo za imenovanje v naziv predavatelj, sklep strokovnega sveta oz. sklep šole in soglasje strokovnega sveta o imenovanju v naziv predavatelj in dobo imenovanja.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: Šola, pristojna ministrstva, v drugih primerih pa v skladu s posebnimi predpisi in za uveljavljanje pravic posameznika na katere se nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke obdeluje elektronsko in ročno pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava (evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa št. 15)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04),
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju, pogodbeni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe dejavnosti šole, državnih organov, nosilcev javnih pooblastil povezane z uresničevanjem sistema plač in ugotavljanjem izpolnjevanja kadrovskih pogojev
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek^ spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in državljanstvo, EMŠO, davčna številka,kraj dela, poklic, izobrazbo, strokovni naziv, delovno mesto, opis del in nalog ter odgovornosti, delovni čas, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, polni ali krajši delovni čas, ali je invalid, ime drugega delodajalca, datum sklenitve delovnega razmerja, soglasje delodajalca, datum prenehanja delovnega razmerja in razlog prenehanja. Za predavatelje višje šole pa tudi vlogo za imenovanje v naziv predavatelj, sklep strokovnega sveta oz. sklep šole in soglasje strokovnega sveta o imenovanju v naziv predavatelj in dobo imenovanja. Delavčev delovni čas in njegova izraba, tedenska učna obveznost, opravljene delovne ure po mesecih, letnem dopustu in njegovi izrabi, odsotnosti, ure dela daljšega od polnega delovnega časa, podatke o delovni in zavarovalni dobi, soglasje za dopolnilno delo, soglasje za sklenitev pogodbe o delu, podatke o določitvi plače, o bruto plači,izplačani plači, o izplačanih prejemkih po namenih, o izplačanih nadomestilih plače po namenih, uresničenih v breme drugih organizacij ali organov, datum zadnjega napredovanja in število napredovanj.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: Šola, pristojna ministrstva, v drugih primerih pa v skladu s posebnimi predpisi in za uveljavljanje pravic posameznika na katere se nanašajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke obdeluje pooblaščena oseba. Dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumento
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): je povezava (evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa št. 14)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. evidenca o uporabnikih knjižnice VŠ

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04), 79. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/2000) in 15.čl. Zakona o knjižničarstvu (UL RS 87/2001)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, študentje, drugi udeleženci izobraževanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe šole, MŠŠ, v drugih primerih pa le v skladu s posebnimi predpisi
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče, letnik vpisa v program
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: pristojno ministrstvo, pooblaščeni delavci šole, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno in elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. evidenca izdanih certifikatov NPK

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. št. 86/04), 31. člen Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur.l.št. 83/2003)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati, ki so uspešno opravili preverjanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe ugotavljanja usposobljenosti kandidatov
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, prebivališče (stalno in začasno), številko in datum izdaje certifikata, poklicno kvalifikacijo,ki jo je kandidat pridobil
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): je povezava (evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa, če se kandidat vpiše v šolo)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. št. 86/04), 31. člen Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur.l.št. 83/2003)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe ugotavljanja usposobljenosti izvajalcev
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno; v soglasju z resornim ministrstvom
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime oziroma firmo, sedež, registrirano dejavnost, številka in datum izdaje odločbe o ugotovljenih pogojih za začetek opravljanja dejavnosti, odgovorno osebo, datum vpisa oziroma izbrisa iz registra
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): je povezava (evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa, če se kandidat vpiše v šolo)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. evidenca izdanih odločb v postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 17. člen Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (ZPVI) (Ur. I. RS, 73/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati za vpis v šolo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje postopka vpisa v šolo - ugotavljanje izpolnjevanja vpisnih pogojev oseb, ki so si predhodno izobrazbo pridobili v tujini
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: osebno ime, spol, državljanstvo, podatke o listini: ime listine o izobraževanju, na podlagi katere je bila izdana odločba, država izdaje listine o izobraževanju ter ime ustanove, ki je izdala listino, podatke o izobraževalnem programu, v katerega se oseba, na katero se odločba nanaša, vključuje, osebno ime osebe, pooblaščene za vodenje postopka priznavanja izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zava
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava (evidenca je povezana z evidenco prijavljenih za vpis v šolo)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. št. 86/04), 56. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni za vpis v šolo in vpisanih študentov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje postopka vpisa v šolo
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), Enotno matično številko občana, državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo in način študija kandidata, ki se prijavi za vpis v šolo
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke obdeluje ročno in elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): je povezava (evidenca jei povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa, čei se kandidat vpiše v šolo)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. osebni list

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. št. 86/04), 56. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje poteka izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), enotno matično številko občana, državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo in način študija ter podatke o opravljenih izpitih, o napredovanju in dokončanju študija
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: priistojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno študijski referent, ki je pooblaščena oseba. Dostop do obrazcev je zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov sei hranijo v zaklenje
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): je povezava (evidenca je sestavni del evidence št. 4.)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. zapisnik o izpitih kandidatov

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. št. 86/04), 56. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja posameznika
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: prijavo k izpitu, zapisnike o izpitu s podatki o kandidatih, in sicer ime in priimek študenta, vpisno številko, način študija, letnik študija, in študijsko leto prvega vpisa, datum izpita, vrsta izpita, podatke o tem, ali izpit opravlja prvič ali ga ponavlja, ter oceno, doseženo na izpitu 6. Namen obdelave: Spremljanje izobraževanja posameznika
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke obdeluje ročno pooblaščena oseba, ki ima dostop do obrazcev zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov skupaj s pisnimi ročno obdelam
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): je povezava (evidencaJei povezanaiz evidencami iz istega sklopa
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. št. 86/04), 56. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), enotno matično številko občana, državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo in način študija ter podatke o opravljenih izpitih, o napredovanju in dokončanju študija
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke obdeluje ročno pooblaščena oseba. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): je povezavea(evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. 12. evidenca prijavljenih kandidatov na šolsko prehrano

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04), 25.čl. zakona o šolski prehrani (Uradni list RS 43/2010)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravice do malice, zaračunavanje plačila
 • Rok hrambe (neobvezno): Pet let od zaključka vsakega šolskega leta v katerem je upravičen do šolske prehrane
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek ter naslov, šola, razred,letnik,ime in priimek ter naslov staršev, podatek o uveljavljanju pravice do splošne subvencije, podatek o uveljavljanju pravice dodatne subvencije, dohodek na družinskega člana, datum in številko sklepa o pravici do dodatne subvencije, datum priznanja pravice do splošne oziroma dodatne subvencije višina dodatne subvencije, število in datum prevzetih in odjavljenih obrokov
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): je povezava (evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa, če se kandidat vpiše v šolo)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam