Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ČETISK D.O.O.
Sedež ali naslov: BEŽIGRAJSKA ULICA 5
Poštna številka: 3000
Kraj: CELJE
Matična številka: 5413915000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1.IN7.ČLEN ZAKONA O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA (PISNA PRIVOLITEV POSAMEZNIKA)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V DRUŽBI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI, KADROVSKA EVIDENCA
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIMEK,NASLOV,EMŠO,DŠ,ŠT.TRR,DRŽAVLJANSTVO,POKLIC,IZOBRAZBA,DELOVNE NALOGE,STATUS INVALIDNE OSEBE, PODATKE O OTROCIH V PRIMERU, DA SO OTROCI ZAVAROVANI PO OSEBI, KI JE NAŠ DELAVEC
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, ZAVOD ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE, ROZABIT D.O.O.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV SE HRANI V OGNJEVARNI IN ZAKLENJENI KOVINSKI OMARI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam