Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: E - POT D.O.O.
Sedež ali naslov: Stegne 7
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1983890000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Seznam dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dobavitelji podjetja - DataLab Tehnologije d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: trženje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Prejemanje podatkov dobavitelja (DataLab Tehnologije d.d.) - vsebuje osebne podatke podjetja, priimek, ime, naslov
 • Uporabniki zbirke: Uporabljeni podatki dobavitelja se ne posredujejo tretjim osebam
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka podatkov se izven delovnega casa zaklepajo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki o dobavitelju se prikazujejo v uradnih javnih evidencah (AJPES, bilanca prometa, bilanca stanja)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam